kos2.jpg
_DSC00361.jpeg
kos1.jpg
_DSC00331.jpeg
kos3.jpg

W naszej parafii, odbyło się wielkopostne czuwanie modlitewne pt. „Nikt Cię nie kocha tak, jak Ja…”. Przygotowane przez nauczycieli, uczniów i absolwentów Szkoły Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich z Modzerowa. Montaż słowno-muzyczny ukazał czas głębokiej refleksji nad sensem istnienia i dotknięcia tajemnicy życia. W ciemnościach pojawia się światło, które docierając do najdalszych zakamarków serca, napełnia je radością. Oto czas odzyskiwania nadziei, że nasze życie ma sens. W rozważaniach ks. Łukasz Matuszak wikariusz parafii, pochylił się na danym nam wezwaniu przez Jezusa do nawrócenia, bo przyszedł czas na to, aby podjąć refleksję nad swoim życiem, postepowaniem oraz kierunkiem życiowej wędrówki. Mając świadomość własnej grzeszności, po posypaniu głowy popiołem pokuty. To właśnie Jezus wskazuje nam dziś jedyną drogę świętości i zbawieniu wiecznemu. Tą drogą jest krzyż. To Jezusowe stwierdzenie nie pozostawia pola do życiowego kompromisu. Jeżeli chcesz osiągnąć zbawienie, nie możesz uciekać przed ofiarą i poświęceniem w życiu. Kaznodzieja, prosił o trwanie przy Jezusie, który nas nagrodzi życiem wiecznym. Po rozważaniach nastąpiło indywidualne Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Na zakończenie wszystkim, którzy się przyczynili się do organizacji pięknego czuwania wielkopostnego przed Wielkim Tygodniem podziękował proboszcz parafii ks. kan. dr Henryk Witczak, podkreślając, że czas Wielkiego Postu to dar od Boga, który ma nam pomóc w uporządkowaniu naszego życia. Czas pokuty może wydawać się trudną drogą, ale patrząc na drogę Jezusa możemy mieć pewność, że po kalwaryjskich cierpieniach zawsze przychodzi radosny poranek Zmartwychwstania. Spotkanie modlitewne przebiegało w normach bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.
 
Zachęcamy parafian i miłych gości do obejrzenia tego wydarzenia.
 
 
 
 

W Trzecią Niedzielę Wielkiego Postu (7 marca) ksiądz biskup Wiesław Mering przewodniczył Mszy Świętej, modląc się w intencjach rozpoczynających się rekolekcji wielkopostnych w parafii oraz zawierzając Bogu członków Wolontariatu Caritas Diecezji Włocławskiej, pełniących tego dnia posługę przy ołtarzu.

Zgromadzonych na Eucharystii powitał ks. kan. dr Henryk Witczak, proboszcz parafii, świętujący w tym czasie jubileusz 10-lecia pracy duszpasterskiej nadwiślańskiej wspólnocie parafialnej. Zwracając się do Księdza Biskupa wyraził wdzięczność za zaufanie i przyjęcie zaproszenie do wspólnej celebracji Eucharystii, prosił Pasterza o błogosławieństwo na rozpoczynający się czas duchowych ćwiczeń, by mogły stać się dla każdego początkiem nawrócenia i pomogły przygotować się do uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Ksiądz Witczak prosił również o błogosławieństwo dla wolontariuszy, którzy w kolejnym roku podejmują działania dla ludzi potrzebujących pomocy w tych trudnych czasach pandemii.

W homilii, prowadzący rekolekcje o. Tymoteusz Górecki CCG, ukazał Maryję, która daje człowiekowi najcenniejszy swój Dar - Chrystusa, pragnącego przebaczać ludzkie przewinienia.
 
Na zakończenie Mszy Świętej ks. Jakub Nowakowski, wicedyrektor Caritas Diecezji Włocławskiej, podziękował zgromadzonym za wspólną modlitwę i poprosił Księdza Biskupa o błogosławieństwo dla wolontariuszy, którzy przez poświęcony czas oddają serce dla chorych, ubogich i potrzebujących.
 
Ksiądz Biskup zawracając się do wiernych podkreślił, że „od początku istnienia chrześcijaństwa były trzy elementy Wielkiego Postu, które miały angażować ludzkie serca: więcej modlitwy, więcej postu i więcej jałmużny, która to kojarzy się z Caritas”. Pasterz Diecezji wskazał na chrześcijan żyjących w Iraku, którzy potrzebują pomocy. Dziękując wolontariuszom podkreślił, że praca charytatywna zawsze była jedną z wyznaczników chrześcijaństwa. Dziękując wolontariuszom, zaakcentował dobrą pracę ks. Artura Kosierba, koordynatora wolontariatu diecezji włocławskiej, i Dariusza Duszeńskiego, katechety LMK, który jest koordynatorem wolontariatu rejonu włocławskiego.

Zwracając się do ks. kan. Henryka Witczaka, podziękował za zaproszenie na Mszę Świętą oraz wyraził słowa uznania za dotychczasową pracę, życząc obfitości Bożych darów na kolejna lata posługi duszpasterskiej.

Galeria

   Telefon do kancelarii:                        

+48 518-014-782

  +48 605-034-559


 

© 2021 Parafia Świętego Jana Chrzciciela we Włocławku - Desing by Krzemo