Rocznica śmierci ks. Bolesława Cieślaka - długoletniego proboszcza naszej parafii

W dniu 21.08 o godzinie 12:00 obyła się Msza Święta w intencji Ks. Bolesława Cieślaka (8 -ma rocznica śmierci) - długoletniego proboszcza naszej parafii.

Ks. dr Prałat Bolesław Cieślak urodził się 21.01.1936r. z małżonków Mikołaja i Stanisławy ze Stołowskich w miejscowości Wola Sosnowa, parafia Zgłowiączka na Kujawach. Był czwartym dzieckiem spośród pięcioro rodzeństwa. Dzieciństwo przeżył w czasie okupacji niemieckiej. Po wojnie uczęszczał do szkoły powszechnej (podstawowej) w Zgłowiączce.

Po jej ukończeniu w roku 1949 wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Po maturze w roku 1953 rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. Po 5 latach studiów filozoficzno-teologicznych, jeszcze przed świeceniami kapłańskimi, skierowany został na studia z zakresu prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W ciągu pierwszego roku studiów przyjął kolejno wyższe święcenia (subdiakonat i diakonat).

W niedzielę przewodnią - 5.04.1959 przyjął w katedrze włocławskiej z rak biskupa Antoniego Pawłowskiego świecenia kapłańskie. Studia uniwersyteckie uwieńczone zostały stopniem magistra w roku 1961, a w roku 1966 stopniem doktora prawa kanonicznego.

W dniu 1.08.1961 został mianowany notariuszem Kurii Diecezjalnej i zarazem kapelanem biskupa Antoniego Pawłowskiego. Tę funkcję pełnił do tragicznej śmierci biskupa we wrześniu 1968 roku. Następca biskupa Pawłowskiego, biskup Jan Zaręba mianował go Kanclerzem Kurii Diecezjalnej, a po kilku latach Wikariuszem Generalnym. Pełnił także wiele innych funkcji w administracji diecezjalnej, zarówno w radach, jak i komisjach kurialnych.

W roku 1971 został wykładowca prawa kanonicznego w miejscowym Seminarium Duchownym. Natomiast w roku 1975 został proboszczem parafii św. Jana we Włocławku. Został też odznaczony godnością kapelana papieskiego (tytuł prałata) oraz włączony jako kanonik w poczet członków Kapituły Katedralnej.

Po śmierci biskupa Jana Zaręby w roku 1986 zakończył pracę w Kurii Diecezjalnej, w WSD wykłady zakończył w roku 2003.

W okresie 36 lat pracy w parafii św. Jana podjął następujące prace: przystosował prezbiterium do wymogów reformy soborowej, częściowo odnowił polichromie i wykonał kolejne, odnowił wyposażenie świątyni. Pokrył wieżę świątyni miedziana blacha. Wybudował drugi budynek plebanijny, gdzie miejsce znalazły salki katechetyczne i kancelarii. W ostatnich latach swojej posługi proboszczowskiej wymienił dach na kościele i podjął kolejne działania nad upiększeniem świątyni. 

W dniu 5.04.2009 obchodził wśród swoich parafian Złoty Jubileusz Kapłaństwa. Z końcem stycznia 2011 przeszedł na emeryturę z zamieszkaniem na plebanii przy parafii św. Jana we Włocławku.

Zmarł w dniu 19 sierpnia 2014.

Galeria

Related Articles

Diezecja Włocławska

Kontakt
📍   Św. Jana 3, 87-800 Włocławek
✉️ E-mail: swjan@diecezja.wloclawek.pl
📞     Tel.: 667 565 774